Navigatie overslaan

Privacyverklaring

Inleiding

Het bedrijf dat in deze privacyverklaring wordt vermeld (hierna aangeduid als 'wij') is als aanbieder van deze online service verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens van gebruikers van deze online service in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke privacy en persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en de toepasselijke Duitse wetgeving op gegevensbescherming, in het bijzonder de BDSG en Telemedia wet (TMG, Telemediengesetz). 

Wij willen u via dit privacybeleid informeren over welke van uw persoonlijke gegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken. 

 


Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens bestaan uit individuele informatie over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Dit omvat alle informatie over uw identiteit, zoals uw naam, e-mailadres of postadres. Informatie die niet aan uw identiteit kan worden gekoppeld (zoals het aantal gebruikers van de online dienst) telt daarentegen niet als persoonlijke informatie. 

In principe kunt u onze online service gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Echter, voor sommige van de aangeboden services worden persoonlijke gegevens van u verzameld. In principe worden de gegevens alleen verzameld, opgeslagen en gebruikt voor het gebruik van deze online service, met name voor het verstrekken van de gewenste informatie. 

Het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens

Uw informatie wordt opgeslagen op speciaal beveiligde servers. Deze worden beschermd met behulp van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor een aantal bevoegde personen. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers. Ondanks regelmatige controles, is volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk. 

De verzending van onze webpagina's en uw vermeldingen op onze webpagina's via internet is in principe onversleuteld. Het is daarom niet uitgesloten dat derden de verzonden gegevens kunnen bekijken en/of openen. We raden u aan dit aspect te overwegen bij het bepalen of en welke gegevens u ons via internet wilt verstrekken. 

Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd en verzonden via internet. We gebruiken SSL-codering (Secure Socket Layer) voor gegevensoverdracht.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen voor de uitvoering van uw gewenste diensten. Mochten we gebruik maken van de diensten van externe serviceproviders in het kader van het uitvoeren van onze service, dan is toegang tot de gegevens van hun kant ook uitsluitend met het doel om de service uit te voeren. We nemen technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat we te allen tijde voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming en we verplichten onze externe serviceproviders dienovereenkomstig.

Bovendien geven we de gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, vooral met betrekking tot reclamedoeleinden. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan derden als u zelf daarmee hebt ingestemd of in zoverre wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn in overeenstemming met wettelijke vereisten en/of officiële of gerechtelijke bevelen. Dergelijke gevallen kunnen met name het verstrekken van informatie voor doeleinden van wetshandhaving, reactie op noodsituaties of voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten omvatten.

 

 

 


Informatie over uw computer

Telkens wanneer u onze online service opent, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer, ongeacht uw registratie: het IP-adres van uw computer, de aanvraag van uw browser en het tijdstip van dit verzoek. Bovendien worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens opgenomen als onderdeel van dit verzoek. We verzamelen ook product- en versiegegevens over de gebruikte browser en het besturingssysteem van de computer. We volgen de website waar toegang tot de online service is verkregen. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen voor het tijdstip van gebruik van de online service en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd in verkorte vorm. De resterende gegevens worden gedurende een beperkte periode opgeslagen.

We gebruiken deze gegevens voor de werking van de online service, met name om fouten te detecteren en te elimineren, om het gebruik van de online service te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen.

 


Gebruik van cookies

Zoals het geval is op veel websites, worden cookies gebruikt voor onze online service. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens via uw browser opslaan voor uitwisseling met de online dienst van ons. Een cookie bevat meestal de naam van het domein waaruit het cookiebestand is verzonden, evenals informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identifier.

Cookies stellen ons in staat de computer te herkennen en eventuele standaardinstellingen onmiddellijk beschikbaar te maken. Cookies helpen ons om de online service te verbeteren en bieden u een betere en meer persoonlijke service.

De cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd na het einde van de browsersessie.

De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt wanneer cookies worden verzonden. Houd er rekening mee dat u mogelijk beperkt of niet in staat bent om onze online service te gebruiken als u het opslaan van cookies uitschakelt.

 

 


Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor statistische analyse. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, VS (Google). Google Analytics gebruikt 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die analyse van de manier waarop gebruikers de website gebruiken mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is ingeschakeld op deze website, wordt uw IP-adres eerst ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het volledige IP-adres worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik met betrekking tot de exploitant van de website. Het IP-adres dat uw browser verzendt in het kader van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google in de toekomst verzamelt door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren op (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Ga voor meer informatie naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevens bescherming). We moeten erop wijzen dat op onze Google Analytics-websites de code "anonymizeIp ();" is uitgebreid om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij het laatste octet wordt verwijderd.

 


Google AdWords

We gebruiken het online advertentieprogramma van Google AdWords en het bijhouden van conversies als onderdeel van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Er wordt een cookie geplaatst als u via een Google-advertentie onze website bezoekt. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen zowel Google als onszelf herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorverwezen. Elke AdWords-adverteerder ontvangt een andere cookie, dat wil zeggen dat cookies niet kunnen worden bijgehouden met behulp van de website van een adverteerder met advertentiewoorden. De informatie die wordt verkregen door de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor adverteerders die hebben gekozen voor Conversies bijhouden. De adverteerders kunnen het totale aantal gebruikers bekijken dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar de pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die persoonlijke identificatie van de gebruikers mogelijk maakt. Een verbinding tussen uw persoonlijke gegevens en uw gebruiksgegevens is daarom niet mogelijk. Als u cookies wilt uitschakelen voor het bijhouden van conversies, kunt u uw browser zo instellen dat cookies van het volgende domein worden geblokkeerd: "googleadservices.com"

 

 


Double-click

We gebruiken Double-click door Google. Dit is een service aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Double-click maakt gebruik van cookies om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Uw browser krijgt een anoniem identificatienummer (ID) toegewezen. Dit nummer wordt gebruikt om te controleren welke advertenties in uw browser worden weergegeven en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Double-click cookies laten Google en zijn partnerwebsites alleen toe advertenties weer te geven die voor u relevant zijn op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website of andere websites op internet. De door de cookie gegenereerde informatie wordt over het algemeen ter analyse naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval zijn gegevens matchen met andere gegevens die Google verzamelt.

Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.


Sociale media kanalen

In onze online service vindt u links naar de sociale netwerken Facebook en Google+, de video portal YouTube en de korte berichtenservice Twitter. De links worden aangegeven door het respectieve logo van de provider.

Als u op de links klikt, worden de bijbehorende pagina's voor sociale media geopend waarvoor dit privacybeleid niet van toepassing is. Raadpleeg de respectieve privacyverklaringen van elke aanbieder voor meer informatie over de toepasselijke bepalingen; Je kunt ze vinden op:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de 

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de 

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

 

 

 


Het gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van Plug-ins van YouTube, die wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube Plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account en de YouTube-cookies te verwijderen.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 

 


Newsletter

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor promotionele doeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U ontvangt regelmatig per e-mail informatie over actuele onderwerpen en e-mails voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld speciale promoties. De e-mails kunnen op basis van onze informatie over u worden gepersonaliseerd en geïndividualiseerd.

Als u ons uw schriftelijke toestemming niet hebt gegeven, zullen we de zogenaamde double-opt-in procedure gebruiken om u te registreren voor onze nieuwsbrief, dwz we zullen u alleen per e-mail een nieuwsbrief sturen als u dit eerder uitdrukkelijk aan ons hebt bevestigd, dat we de nieuwsbrief moeten activeren. We sturen u dan een e-mail ter kennisgeving en vragen u om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wenst te ontvangen, kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken zonder andere kosten dan de transmissiekosten, in overeenstemming met de basistarieven. Gebruik de afmeldlink in elke nieuwsbrief of stuur een bericht naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

 

 


Contactformulier

Als u het contactformulier in onze online service wilt gebruiken, worden persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres gevraagd. Wij verzamelen en gebruiken de gegevens die via het contactformulier worden verzonden uitsluitend om uw vraag of uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Nadat de kwestie door ons is verwerkt, worden de gegevens eerst opgeslagen in het geval van vragen. Verwijdering van de gegevens kan op elk moment worden aangevraagd, anders vindt de verwijdering plaats nadat de kwestie volledig is opgelost.

 


Verdere informatie

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn meestal als zodanig gemarkeerd. We hebben geen invloed op de mate waarin de gelinkte websites voldoen aan de toepasselijke regels voor gegevensbescherming. We raden u daarom ook aan om uzelf te informeren over het respectieve privacybeleid op de andere websites.

Rechten van betrokkenen

U hebt recht op informatie over de gegevens die we over u hebben opgeslagen, evenals het recht om deze gegevens waar nodig te corrigeren, blokkeren of verwijderen. De contactpersoon hiervoor is onze functionaris voor gegevensbescherming.

Evenzo kunt u te allen tijde vrijelijk de toestemming intrekken die u al hebt gegeven, met ingang van de toekomst. De contactpersoon hiervoor is onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contact

Neem voor meer informatie over onze omgang met persoonsgegevens contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van DAW SE.

DAW NEDERLAND B.V.
Koperslager 2
3861 SJ  NIJKERK

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De status van het privacybeleid wordt aangegeven door de datum (hieronder). We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment te wijzigen met ingang van de toekomst. Een actuele versie is direct beschikbaar via de online service. Zoek regelmatig de online service op en ontdek het huidige privacybeleid.

Status van dit privacybeleid: oktober 2017