Navigatie overslaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Het bedrijf dat in deze privacyverklaring wordt vermeld (hierna aangeduid als 'wij') is als aanbieder van deze online service verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens van gebruikers van deze online service in de zin van de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG). Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke privacy en persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en de toepasselijke Europese wetgeving op gegevensbescherming

Wij willen u via dit privacy beleid informeren over welke van uw persoonlijke gegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken. 


Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens bestaan uit individuele informatie over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Dit omvat alle informatie over uw identiteit, zoals uw naam, e-mailadres of postadres. Informatie die niet aan uw identiteit direct of indirect kan worden gekoppeld (zoals het aantal gebruikers van de online dienst) telt daarentegen niet als persoonlijke informatie. 

In principe kunt u onze online service gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Echter, voor sommige van de aangeboden services worden persoonlijke gegevens van u verzameld. In principe worden de gegevens alleen verzameld, opgeslagen en gebruikt voor het gebruik van deze online service, met name voor het verstrekken van de gewenste informatie. 

Het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens

DAW Nederland verbindt er zich toe om de nodige maatregelen te nemen, om uw informatie veilig te stellen door de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen tegen vermijden. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor die personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van uw gegevens of voor die verantwoordelijk zijn het nemen van alle technische en organisatorische maatregelen.

De verzending van onze webpagina's en uw vermeldingen op onze webpagina's via internet zijn in principe niet versleuteld, wat niet uitsluit dat derden de verzonden gegevens kunnen bekijken en/of openen  Het verzenden van uw persoonlijke gegevens wordt wel uitgevoerd via een beveiligd kanaal, hiervoor gebruiken wij HTTPS.

Retentietijden van persoonlijke gegevens
DAW Nederland verbind er zich toe om uw persoonlijk gegevens niet langer op te slaan dan nodig is, in functie van de afgenomen service binnen DAW Nederland. Retentietijden van persoonlijke gegevens zijn opgesteld in functie van  mogelijke  services die binnen DAW Nederland kunnen afgenomen worden en die in overeenstemming zijn met alle wettelijke vereisten.

DAW Nederland zal onder geen enkel modaliteit persoonlijke gegevens eerder verwijderen dan nodig is, tenzij uw het recht van vergetelheid wilt uitoefenen.

Indien u meer informatie wilt bekomen betreffende de retentietijden die gehanteerd worden binnen DAW Nederland of uw recht van vergetelheid wilt uitoefenen, gelieven contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@dawnederland.nl).

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen voor de uitvoering van uw gewenste diensten. Mochten we gebruik maken van de diensten van externe serviceproviders in het kader van het uitvoeren van onze service, dan verkrijgen zij alleen maar toegang tot die gegevens, die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken, zij mogen onder geen enkele modaliteit deze informatie gebruiken voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven. DAW Nederland verbindt er zich toe om er voor te zorgen dat alle externe serviceproviders de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zij ten alle tijde voldoen aan de nodige vereisten van gegevensbescherming.

DAW Nederland verbindt er zich toe om uw gegevens niet door te geven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, vooral met betrekking tot reclamedoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als u zelf daarmee hebt ingestemd of in zoverre wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn in overeenstemming met wettelijke vereisten en/of officiële of gerechtelijke bevelen. Dergelijke gevallen kunnen met name het verstrekken van informatie voor doeleinden van wetshandhaving, reactie op noodsituaties of voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten omvatten.


Informatie over uw computer

Telkens wanneer u onze online service opent, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer, ongeacht uw registratie: het IP-adres van uw computer, de aanvraag van uw browser en het tijdstip van dit verzoek. Bovendien worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens opgenomen als onderdeel van dit verzoek. We verzamelen ook product- en versiegegevens over de gebruikte browser en het besturingssysteem van de computer. We volgen de website waar toegang tot de online service is verkregen. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen voor het tijdstip van gebruik van de online service en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd in verkorte vorm. De resterende gegevens worden gedurende een beperkte periode opgeslagen.

We gebruiken deze gegevens voor de werking van de online service, met name om fouten te detecteren en te elimineren, om het gebruik van de online service te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen.

 


Gebruik van cookies

Zoals het geval is op veel websites, worden cookies gebruikt, zo ook voor onze online service. Onze volledige cookie policy kunt u hier terug vinden.


Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor statistische analyse. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, VS (Google). Google Analytics gebruikt 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die analyse van de manier waarop gebruikers de website gebruiken mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is ingeschakeld op deze website, wordt uw IP-adres eerst ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het volledige IP-adres worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik met betrekking tot de exploitant van de website. Het IP-adres dat uw browser verzendt in het kader van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google in de toekomst verzamelt door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren op (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Ga voor meer informatie naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevens bescherming). We moeten erop wijzen dat op onze Google Analytics-websites de code "anonymizeIp ();" is uitgebreid om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij het laatste octet wordt verwijderd.

 


Google AdWords

We gebruiken het online advertentieprogramma van Google AdWords en het bijhouden van conversies als onderdeel van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Er wordt een cookie geplaatst als u via een Google-advertentie onze website bezoekt. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen zowel Google als onszelf herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorverwezen. Elke AdWords-adverteerder ontvangt een andere cookie, dat wil zeggen dat cookies niet kunnen worden bijgehouden met behulp van de website van een adverteerder met advertentiewoorden. De informatie die wordt verkregen door de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor adverteerders die hebben gekozen voor Conversies bijhouden. De adverteerders kunnen het totale aantal gebruikers bekijken dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar de pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die persoonlijke identificatie van de gebruikers mogelijk maakt. Een verbinding tussen uw persoonlijke gegevens en uw gebruiksgegevens is daarom niet mogelijk. Als u cookies wilt uitschakelen voor het bijhouden van conversies, kunt u uw browser zo instellen dat cookies van het volgende domein worden geblokkeerd: "googleadservices.com"

 

 


Double-click

We gebruiken Double-click door Google. Dit is een service aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Double-click maakt gebruik van cookies om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Uw browser krijgt een anoniem identificatienummer (ID) toegewezen. Dit nummer wordt gebruikt om te controleren welke advertenties in uw browser worden weergegeven en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Double-click cookies laten Google en zijn partnerwebsites alleen toe advertenties weer te geven die voor u relevant zijn op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website of andere websites op internet. De door de cookie gegenereerde informatie wordt over het algemeen ter analyse naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval zijn gegevens matchen met andere gegevens die Google verzamelt.

Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.


Sociale media

Zoals het geval is op veel websites, vindt u links naar diverse sociale netwerken zoals bv. Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram,... De links van de diverse sociale netwerken worden aangegeven door hun respectieve logo.

Als u op de links klikt, worden de bijbehorende pagina's voor sociale media geopend waarvoor dit (DAW Nederland) privacy beleid niet van toepassing is. Raadpleeg de privacyverklaring van iedere respectievelijke aanbieder, om meer informatie te bekomen; Je kan deze vinden op:


Het gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van Plug-ins van YouTube, die wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube Plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account en de YouTube-cookies te verwijderen.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 

 


Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor promotionele doeleinden, dit stopt zodra u zich uitschrijft op de nieuwsbrief. U ontvangt regelmatig via e-mail informatie over actuele onderwerpen en voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld speciale promoties. De e-mails kunnen gepersonaliseerd en geïndividualiseerd worden op basis van de informatie die wij over u hebben.

Wanneer wij uw schriftelijke toestemming hebben ontvangen, zullen we de zogenaamde double-opt-in procedure gebruiken om u te registreren voor onze nieuwsbrief, d.w.z. dat we u alleen per e-mail een nieuwsbrief verzenden, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk aan ons de toestemming hebt gegeven. Om de nieuwsbrief te activeren, versturen wij u een e-mail ter kennisgeving en vragen u om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op de link in de e-mail te klikken.

Indien u geen nieuwsbrieven van DAW Nederland meer wenst te ontvangen, kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken zonder enige kosten dan de transmissiekosten, in overeenstemming met de basistarieven, of maak gebruik de afmeldlink die vermeld staat onderaan in elke nieuwsbrief of stuur een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@dawnederland.nl).


Briefwisseling

Het is mogelijk dat u op verschillende tijdstippen van het jaar via de post een extra nieuwsbrief, mogelijks gecombineerd met reclame ontvangt van DAW Nederland. U ontvangt deze extra nieuwsbrief met mogelijks reclame enkel en alleen maar door onze zogenaamde soft-opt-in procedure of u heeft hiervoor uitdrukkelijk aan ons de toestemming gegeven.

Wanneer u wenst onze extra nieuwsbrief met mogelijks reclame te ontvangen via de post, is dit mogelijk door direct contact op te nemen DAW Nederland (info@caparol.nl) of door contact op te nemen met een van de verkoop verantwoordelijken van DAW Nederland.

Contactformulier

Als u het contactformulier in onze online service wenst te gebruiken, worden de volgende persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres gevraagd. Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens die uitsluitend om uw vraag of uw verzoek te kunnen beantwoorden. Nadat wij uw vraag hebben beantwoord, worden de gegevens tijdelijk opgeslagen om eventueel verder vragen te kunnen beantwoorden. Verwijderen van de gegevens gebeurt nadat u tevreden bent van het verkregen antwoord, of wanneer u hier contact op neemt met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@dawnederland.nl).


Bijkomende informatie

Rechten van betrokken personen

U hebt het recht om informatie over uw gegevens die we opgeslagen hebben op te vragen. Tevens heeft u recht op verbetering of wissen uw gegevens.  Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@dawnederland).

Contact

Voor alle bijkomende informatie betreffende persoonsgebonden gegevens kunt u zich steeds wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming binnen DAW Nederland privacy@dawnederland.nl.

DAW NEDERLAND B.V.
Koperslager 2
3861 SJ  NIJKERK

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De status van het privacybeleid wordt aangegeven door de datum (hieronder). We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment te wijzigen met ingang van de toekomst. Een actuele versie is direct beschikbaar via de online service. Zoek regelmatig de online service op en ontdek het huidige privacybeleid.

Status van dit privacybeleid: mei 2018