Duurzaamheidsmanagement

Om de bedrijfsprocessen dusdanig vorm te geven dat ze voor mens en milieu steeds verder verbeterd kunnen worden, zijn geïntegreerde managementsystemen en commissies in het leven geroepen die moeten toezien op het doorvoeren en vastleggen van een en ander. De algehele verantwoordelijkheid voor het duurzaamheidsmanagement ligt bij de voorzitter van de bedrijfsleiding van DAW. Bij de grote vestigingen in Duitsland wordt sinds 2003 gewerkt met een Integraal Managementsysteem (IMS) met als bouwstenen kwaliteitsmanagement, milieumanagement en veiligheid op het werk. De productievestigingen in Ober-Ramstadt, Fürstenwalde, Köthen en Nerchau worden regelmatig door de Zwitserse vereniging voor kwaliteits- en managementsystemen (de SQS) gecertificeerd, aan de hand van internationale normen: conform ISO 9001 waar het de kwaliteit betreft, conform ISO 14001 op het gebied van milieubescherming en conform OHSAS 18001 met betrekking tot de veiligheid op het werk. Momenteel wordt gewerkt aan een systeem voor energiebeheer, om ook op dit belangrijke terrein de processen nog beter te kunnen volgen en aansturen. 

Ook bij de andere vestigingen wordt gewerkt aan specifieke certificeringen. Zo is de verffabriek Alligator, een dochtermaatschappij van DAW, sinds 1996 EMAS- c.q. ISO 14001-gecertificeerd. Het Oostenrijkse dochterbedrijf Synthesa Chemie verwierf in oktober 2010 het certificaat "Responsible Care" van de vakvereniging voor de Chemische Industrie van Oostenrijk (de FCIÖ).