Milieugebonden productverklaringen

Ook het steeds groter wordend aantal soorten certificering voor gebouwen zet aan tot vernieuwing, met producten die voldoen aan de groeiende behoefte zuiniger om te springen met energie en te werken met materialen die geen schadelijke stoffen bevatten. De bedrijven die deel uitmaken van DAW hebben intensief meegewerkt aan de totstandkoming van milieugebonden productverklaringen (EPD: 'Environmental Product Declarations'). Sinds 2009 zijn er voor de belangrijkste producten van DAW gecertificeerde milieugebonden productverklaringen. Aan soortgelijke verklaringen voor de overige producten wordt voortvarend gewerkt.  In toenemende mate wordt door opdrachtgevers, architecten en investeerders die naar duurzaamheid kijken gevraagd om EPD‘s en andere aspecten die van belang zijn voor het milieu.