Duurzame gebouwen

Duurzaam bouwen is niet alleen zinvol uit een oogpunt van milieu of om economische redenen. Het zijn net zo goed de ontwikkelingen op de markt en wat er allemaal nog verwacht kan worden qua wetgeving die maken dat "groene gebouwen" vroeg of laat de norm worden. Dat geldt evenzeer voor de planning en verwezenlijking van nieuwbouwprojecten als voor de renovatie van bestaande gebouwen.

Naast de politiek, die er vanwege de bescherming van het klimaat en de energieschaarste die zich op termijn zal manifesteren op aandringt dat het energieverbruik van gebouwen zo laag mogelijk komt te liggen, is de andere drijvende kracht die voortdurend met initiatieven komt de bedrijfstak zelf. Zo zijn er tegenwoordig diverse certificeringen die de opdrachtgevers garanderen dat hun vastgoed voldoet aan de duurzaamheidstandaard. Het oudste initiatief stamt van 1990, toen in Groot-Brittannië de presentatie plaatsvond van de "Building Research Establishment Environmental Assessment" (BREEAM). Na dit voorbeeld volgde er een hele reeks soortgelijke initiatieven in andere landen, zoals de "Haute Qualité Environmentale" (HQE) in Frankrijk (sinds 1996) en het "Leadership in Energy and Environmental Design" (LEED) in de VS (sinds 1998).

Voor veel van de criteria die gehanteerd worden in de certificering- en ratingsystemen kunnen de bedrijven die deel uitmaken van de DAWgroep de geschikte producten leveren. Dit geldt met name voor de onderdelen warmte-isolatie, gevelsystemen, verfsoorten en coatings. De meeste van deze producten zijn toepasbaar in zowel de woningbouw als in de bedrijfs- en projectsector. Zo zijn de doelstellingen dus op een breed front te realiseren, met een lager energieverbruik, minder afval, gezonder wonen en waardebehoud ook op de lange termijn.