Global Compact

Voor DAW, het Duitse familiebedrijf en verffabrikant achter merken als Caparol, Alsecco en Disbon, is duurzaamheid al sinds jaar en dag een geïntegreerd onderdeel van het ondernemingsbeleid. Het bedrijf beschouwt zichzelf als een corporate citizen en neemt de verantwoordelijkheid die daarbij hoort serieus. Om die reden neemt DAW al sinds 2012 deel aan het programma Global Compact van de Verenigde Naties. Onlangs verscheen het uitgebreide Global Compact jaarverslag van DAW, met daarin gerealiseerde resultaten én toekomstplannen op het gebied van duurzaamheid en milieubeleid. DAW zette het afgelopen jaar de toekomst van thermische isolatie prominent op de agenda. Tijdens vier speciale bijeenkomsten ging DAW in gesprek met uiteenlopende groepen stakeholders om de behoeften, mogelijkheden en hindernissen te inventariseren op het gebied van toepassing van thermische isolatie. Deze zomer maakt DAW de resultaten van die bijeenkomsten en de plannen die er uit voortkomen bekend. In de bedrijfsvoering maakte DAW de afgelopen jaren een aanzienlijke efficiencyslag, met natuur en milieu als grote winnaars. Terwijl het bedrijf sinds 2007 een omzetstijging realiseerde van 29,4%, nam het verbruik van energie en water in dezelfde periode sterk af, net als de productie van afval. DAW kijkt bij het duurzaamheidsbeleid niet alleen naar de buitenwereld, maar ook naar de eigen medewerkers. De 0nderneming heeft veel aandacht voor vakmatige ontwikkeling van de werknemers, maar bijvoorbeeld ook voor gezondheid, culturele diversiteit en tolerantie en een goede balans tussen werk en privéleven. Uiteraard komt het groene hart van DAW met name tot uitdrukking in de producten van het bedrijf. Niet alleen in de talrijke oplossingen voor thermische isolatie, maar ook in het nog altijd groeiende assortiment bouwverven. Steeds meer verven zijn oplosmiddelvrij en emissie-arm. Daarnaast communiceert DAW open en transparant over de milieu-effecten van de diverse producten. Hoewel UN Global Compact gebaseerd is op vrijwilligheid, is het beslist geen vrijblijvend programma. Deelnemers onderschrijven een tiental uitgangspunten en worden geacht het ondernemingsbeleid daarop af te stemmen. UN Global Compact heeft ruim 8.000 deelnemers in 170 landen. Meer informatie over achtergronden en doelstellingen van het programma is te vinden op unglobalcompact.orgLees hier het meest actuele jaarverslag van DAW.