DAW NEDERLAND - waarden & cultuur

Hoewel wij ons in de afgelopen 120 jaar hebben ontwikkeld tot een van 's werelds grootste bouwvervenfabrikanten, geloven wij nog steeds in de waarden, welke zijn gelegd in onze oorsprong als kleine en middelgrote onderneming, in onze Duitse wortels, onze duurzame bedrijfsfilosofie en in de geest van onze familie. Ondanks onze culturele verscheidenheid in meer dan 30 landen, staan deze waarden nog steeds als een huis, geven ze ons een gemeenschappelijke Mind-set, "one spirit". Deze is ook van cruciaal belang bij onze veelzijdigheid en zelfs bij ons hoofddoel, het handhaven van onze onafhankelijkheid. Wij willen leven naar onze waarden, zowel qua instelling als in ons gedrag, door bewust te zijn van ons dagelijks handelen, deze waarden voortdurend te ontwikkelen en versterken. De som van al deze acties maakt ons uniek en bepaalt ons zakelijk succes. Open-minded en communicatief Wij staan open voor de opvattingen van anderen, nieuwe ideeën, verbeteringen en veranderingen. We leren van elkaar en delen actief elkaars ervaringen. Wij communiceren eerlijk en snel, voorzien elkaar van waardevolle informatie en staan open voor feedback. Respectvol en ondersteunend We respecteren en waarderen elkaar. Het is onderdeel van onze prestatiecultuur, te accepteren dat er ook fouten kunnen worden gemaakt. We ondersteunen elkaar bij het oplossen van deze fouten, leren ervan en voorkomen hiermee herhaling. Samen zijn we blij voor het succes van anderen. Feiten en emoties zijn belangrijke bouwstenen voor onze saamhorigheid en de relaties met onze klanten en leveranciers, maar onze besluiten nemen we op basis van feiten. En deze besluiten worden consequent opgevolgd. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Ondernemend en gedreven zijn we gericht op de uitvoering van deze besluiten en bereid tot het nemen berekende risico's. Wij aanvaarden verantwoordelijkheid voor onze acties. We inspireren en overtuigen onze teams en klanten. Wij geloven in wat we doen en genieten van ons werk. Wij zijn er trots op deel uit te maken van ons succesverhaal van ‘120-jaar DAW’ en zetten ons graag in om dit succes voort te zetten. Voor DAW Nederland is dit succes onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke motivatie van onze medewerkers. Het maakt niet uit of je werkt bij de afdeling productie, ontwikkeling, administratie, marketing, opleiding of diensten: enthousiaste medewerkers zijn onmisbaar voor de groei van onze onderneming, met name in deze tijden van toenemende marktvraag. Onze belangrijkste doelstelling is dan ook om enthousiasme op alle niveaus van de organisatie te bevorderen en te behouden.