Energiebesparing door gevelisolatie

Het isoleren van de buitenwanden van een gebouw door middel van een gevelisolatiesysteem werd in 1957, mede dankzij de inspanningen van DAW, voor het eerst mogelijk. Sindsdien – nu al meer dan vijftig jaar dus – vormt het wereldwijd de standaard in de nieuwbouw en bij het isoleren van bestaande gebouwen. Ook projecten volgens de zogeheten PassivhausStandard, waarbij het huis voor zijn energievoorziening vrijwel geheel op zichzelf is aangewezen, zijn daardoor mogelijk.  

Kijken we naar de gemiddelde afzet van gevelisolatiesystemen binnen de DAW-groep, en het daarmee in de regel verwezenlijkte besparingpotentieel, dan blijken alleen al de door DAW in 2011 door heel Europa verkochte gevelisolatiesystemen over hun hele levensduur genomen een besparing op te leveren van rond de 12 miljard liter stookolie. 

De innovatieve Dalmatiër-isolatieplaat
Het research bij DAW heeft ook bij gevelisolatiesystemen de afgelopen jaren herhaaldelijk geleid tot een doorbraak op de markt. In 2002 werd een revolutionaire, gepatenteerde isolatieplaat voor de buitenmuur geïntroduceerd die vanwege de zwart met witte stippels "Dalmatiër-isolatieplaten" genoemd werd.  Deze plaat, die de voordelen van witte en grijze polystyrol-hardschuim in zich verenigt, wordt vervaardigd volgens een geheel nieuw procedé. Ingeschaald in de warmtegeleideklassen 035 resp. 032, is dit een plaat met een isolerende werking die 12,5 resp. 20 procent krachtiger is als die van een witte standaardplaat polystyrol. Dit voordeel kan op twee manieren worden benut: een betere isolerende werking, of er dunnere platen van maken. Doordat ze thermisch ongevoelig zijn, blijven deze platen tijdens het verwerken bij vrijwel elke temperatuur stabiel van vorm.